Album Academicum

Hoogleraren van 1632 tot heden

Prof. dr. J.L. Palache, 1886 - 1944 Toevoegen aan bewaarset

Hoogleraar

NaamJ.L. Palache  Naamsvariant(en)
J.L. (Jehuda Lion) Palache
VoornamenJuda Lion
Geslachtman
Geboren26 oktober 1886, Amsterdam, Nederland
Overleden18 oktober 1944, Auschwitz, Polen
Titulatuurprof. dr.  Aanspreektitels en academische titels, adellijke titels en predikaten en kerkelijke titels, zowel modern als historisch [meer].
NationaliteitNederlands
Publicaties[UvA-catalogus]   
 
Opleiding
OpleidingSemitische letteren
Graaddoctoraat semitische letteren  De hoogst behaalde examengraad, meestal een doctoraat. De graden komen als afkorting terug in de titulatuur [meer].
 19 januari 1920
Examentypepromotie
Instelling (opleiding)Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
Universiteit te Leiden
ProefschriftHet heiligdom in de voorstelling der semietische volken [UvA-catalogus]
BijzonderhedenStudie Klassieke letteren - UvA
 
Privaatdocent Hebreeuws en klassieke talen, 1911 - 1916
Aanstellingprivaatdocent  Door de wet erkende functies, zowel modern als historisch, zoals gewoon hoogleraar, bijzonder hoogleraar, kerkelijk hoogleraar en lector. Ook speciale leerstoelen of posities, zoals ad personam, strategisch, wissel- of universiteitshoogleraar [meer].
Ambtsaanvaarding1911
LeeropdrachtHebreeuws en klassieke talen
Instelling (functie)Universiteit van Amsterdam  Naast de Universiteit van Amsterdam (1877 tot heden) en haar voorloper het Athenaeum Illustre (1632 tot 1877), kunnen hier enkele andere Amsterdamse instellingen van hoger onderwijs worden genoemd, zoals de diverse kerkelijke seminaria, het Collegium Chirurgicum en de Klinische School voor het geneeskundige onderwijs [meer].
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte  Faculteiten, verenigde, sub- en interfaculteiten. Vanaf 1848 is elke hoogleraar van het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam ondergebracht bij een faculteit. De namen en de inhoud zijn sterk aan verandering onderhevig [meer].
Einde dienstverband1916
Redenbenoeming elders
Wetensch. disciplinehebreeuwse taal- en letterkunde: algemeen
klassieke talen: algemeen
 
Gewoon hoogleraar Taal- en letterkunde der Semitische volken, de Israëlitische oudheden en de uitlegging van het Oude Testament, 15 oktober 1924 - 1 maart 1941
Benoeminggewoon hoogleraar  Door de wet erkende functies, zowel modern als historisch, zoals gewoon hoogleraar, bijzonder hoogleraar, kerkelijk hoogleraar en lector. Ook speciale leerstoelen of posities, zoals ad personam, strategisch, wissel- of universiteitshoogleraar [meer].
Datum benoeming15 oktober 1924
Ambtsaanvaarding16 januari 1925
LeeropdrachtTaal- en letterkunde der Semitische volken, de Israëlitische oudheden en de uitlegging van het Oude Testament
Oratie / openbare lesHet karakter van het Oud-Testamentische verhaal
26 januari 1925
Instelling (functie)Universiteit van Amsterdam  Naast de Universiteit van Amsterdam (1877 tot heden) en haar voorloper het Athenaeum Illustre (1632 tot 1877), kunnen hier enkele andere Amsterdamse instellingen van hoger onderwijs worden genoemd, zoals de diverse kerkelijke seminaria, het Collegium Chirurgicum en de Klinische School voor het geneeskundige onderwijs [meer].
Faculteit der Godgeleerdheid  Faculteiten, verenigde, sub- en interfaculteiten. Vanaf 1848 is elke hoogleraar van het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam ondergebracht bij een faculteit. De namen en de inhoud zijn sterk aan verandering onderhevig [meer].
Einde dienstverband1 maart 1941
Redenontslagen; 23-11-1940 uit functie ontheven
Wetensch. disciplinesemitische taal- en/of letterkunde
oudheden
theologie en godsdienstwetenschap: algemeen
onderzoek en interpretatie van het oude testament
 
Gewoon hoogleraar Taal- en letterkunde der Semitische volken, de Israëlitische oudheden en de uitlegging van het Oude Testament, 15 oktober 1924 - 1 maart 1941
Benoeminggewoon hoogleraar  Door de wet erkende functies, zowel modern als historisch, zoals gewoon hoogleraar, bijzonder hoogleraar, kerkelijk hoogleraar en lector. Ook speciale leerstoelen of posities, zoals ad personam, strategisch, wissel- of universiteitshoogleraar [meer].
Datum benoeming15 oktober 1924
LeeropdrachtTaal- en letterkunde der Semitische volken, de Israëlitische oudheden en de uitlegging van het Oude Testament
Instelling (functie)Universiteit van Amsterdam  Naast de Universiteit van Amsterdam (1877 tot heden) en haar voorloper het Athenaeum Illustre (1632 tot 1877), kunnen hier enkele andere Amsterdamse instellingen van hoger onderwijs worden genoemd, zoals de diverse kerkelijke seminaria, het Collegium Chirurgicum en de Klinische School voor het geneeskundige onderwijs [meer].
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte  Faculteiten, verenigde, sub- en interfaculteiten. Vanaf 1848 is elke hoogleraar van het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam ondergebracht bij een faculteit. De namen en de inhoud zijn sterk aan verandering onderhevig [meer].
Einde dienstverband1 maart 1941
Reden23-11-1940 uit functie ontheven; ontslagen
Wetensch. disciplinesemitische taal- en/of letterkunde
oudheden
theologie en godsdienstwetenschap: algemeen
onderzoek en interpretatie van het oude testament