Album Academicum

Hoogleraren van 1632 tot heden

Inleiding

Dit Album Academicum bevat de namen van hoogleraren en gepromoveerden aan de Universiteit van Amsterdam en haar voorloper, het Athenaeum Illustre, van 1632 tot heden.

Deze databank werd in 2007 gelanceerd, naar aanleiding van het 375-jarig bestaan van de Universiteit van Amsterdam. Er bestonden op dat moment enkele papieren overzichten, maar deze waren allemaal sterk verouderd. In 1913 verscheen het laatste gedrukte Album Academicum, met een overzicht van studenten en gepromoveerden. In 1932 werd het laatste overzicht van alle hoogleraren uitgegeven, met bijbehorende biografie├źn, naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van de Amsterdamse onderwijsinstelling.

Het aantal hoogleraren dat in dienst is geweest, is ondertussen uitgegroeid tot bijna 2500. Per jaar worden er enkele tientallen nieuwe hoogleraren benoemd. Hun gegevens worden maandelijks verwerkt. Het aantal gepromoveerden overstijgt momenteel het getal van 14.000. Per september 2009 worden de gegevens over gepromoveerden en eredoctoren uit de periode 1978-2007 gepubliceerd. Zij zullen jaarlijks aangevuld worden.

Voor zover mogelijk zijn alle hoogleraren voorzien van een portret, afkomstig uit de voortdurend groeiende Historische Verzameling van de Universiteit van Amsterdam. De gegevens van sommige gepromoveerden zullen worden geïllustreerd met hun promotieplaten. Deze feestelijke drukwerken geven vaak een humoristische schets van het leven van de student.

Beeldbank Portrettencollectie
Beeldbank Universiteitsgeschiedenis