Album Academicum

Hoogleraren van 1632 tot heden

Verantwoording

Het Album Academicum is een initiatief van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en werd gelanceerd in 2007, naar aanleiding van het 375-jarig bestaan van het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam.

De uitvoering vond plaats onder auspiciën van het Universiteitsmuseum (tegenwoordig onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam), in samenwerking met het Bureau Alumnirelaties, het Universiteitsfonds, de Commissie Geschiedschrijving UvA, de Afdeling Documentaire Informatievoorziening en de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Vanaf 2008 is de Afdeling Documentaire Informatievoorziening verantwoordelijk voor de aanvulling van de gegevens over hoogleraren.

De gegevens over de eredoctoren en gepromoveerden zijn afkomstig van het Bureau Pedel en worden verwerkt door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met het College voor Promoties.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is dit bestand aangemeld bij de functionaris gegevensbescherming van de Universiteit van Amsterdam. Fotografen en instellingen die rechten kunnen doen gelden op foto’s in het Album Academicum staan apart vermeld in de Beeldbank Universiteitsgeschiedenis (dpc.uba.uva.nl/universiteitsgeschiedenis).

Databank: Digitaal Productiecentrum (DPC)

Vormgeving: Trilobiet Internet Diensten (Rotterdam)